OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko enoletni, triletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu,
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu),
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko,
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika,
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

V šolske letu 2024/25 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

Predmet

Razred

izb – šport za sprostitev

8.

izb – izbrani šport

9.

izb – šport za zdravje

7.

izb – likovno snovanje

7. – 9.

izb – nemščina

7. – 9.

izb – raziskovanje domačega kraja

9.

izb – organizmi v naravnem in umetnem okolju

7. – 9.

izb – obdelava gradiv kovine

7. – 9.

izb – sodobna priprava hrane

7. – 9.

izb – življenje človeka na Zemlji

8.

izb – daljnogledi in planeti

7. – 9.

izb – multimedija

8.

izb – računalniška omrežja

9.

izb – urejanje besedil

7.

izb – šolsko novinarstvo

7. – 9.

 

Dostopnost