Lokacija občine Majšperk

Majšperk (254 m, 4130 prebivalcev z okolico, sedež občine, 16 km iz Ptuja)

Majšperk je gručasto naselje urbaniziranega videza, kraj vlažne ravnice ob Dravinji, vzhodno od njenega sotočja z Ložnico. Križišče cest proti Poljčanam, Slovenski Bistrici, Rogatcu in Ptuju. Je tesno povezan z bližnjim industrijskim Bregom(tekstilna industrija), zaposlitveni center bližnje okolice. Tu je tudi zdravstveni dom, lekarna, banka, pošta, trgovine in vrtec. Ob reki Dravinji stoji tudi gradič Hamre, ki je bil 1461-1880 v lasti ptujskih minoritov. V kraju Majšperk je šola, ki je bila ustanovljena 1803. Prvotno šolsko poslopje so zgradili kmetje s tlako na pobudo takratnega graščaka. Kasnejšo zgradbo iz leta 1901 so leta 1966 dozidali, kjer poteka pouk še danes. Nad naseljem so ostanki srednjeveškega gradu Monsberga ali Majšperka, ki je dal kraju ime. Grad se prvič omenja leta 1261, leta 1695 je pogorel, bil obnovljen, ob koncu 19. stoletja pa je naglo propadel. Cerkev sv. Miklavža se prvič omenja prav tako leta 1261. Sedanja zgradba je iz leta 1639 in je bila v letu 1929 prenovljena. V središču Majšperka je šola, policijska pisarna, cerkev, kmetijska zadruga, gostilna, trgovina, gasilski dom, v katerem je tudi sedež občine, in nekaj stanovanjskih blokov. V kraju je tudi spomenik žrtvam 2. svetovne vojne.

Dostopnost