ZAPOSLENI

 * S klikom na ime zaposlenega lahko pošljete elektronsko sporočilo (email).

 

Ravnateljica: Evelin Kočevar
Pomočnica ravnateljice: Petra Dolenc
Pomočnica ravnateljice vrtca: Barbara Vedlin
Svetovalna delavka: Anja Pernek
Knjižničar: Milan Kumer

SPECIALNE PEDAGOGINJE:  Natalija Sagadin, Kaja Vidic, Barbara Žnidarko

PSIHOLOGINJA: Simona Kapl 

 

Računovodsko-administrativni delavci: 
Računovodkinja: Jasna Šalamun
Poslovna sekretarka: Branka Žnidarko
Administrator: Matija Rečnik

 

Tehnično osebje: 
Hišnik-kurjač: Roman Hasemali
Hišnik-kurjač: Peter Kavčič

Tehnične delavke: 

Perica:
Mojca Kolar

Dostopnost