Osnovna šola Majšperk

Smo šola, ki nudi učencem

razvoj kompetenc prihodnosti.

Osnovna šola Majšperk

Dostopnost