V sodelovanju s policijsko postajo Podlehnik, smo spoznali in ponovili prometna pravila in spoznali varne šolske poti.

Dostopnost