Spoštovani starši/skrbniki.

Na Arnesu so pripravili smernice, kako lahko vašemu otroku zagotovite ustrezno delovno okolje za izvajanje pouka na daljavo.

Na straneh najdete tehnične nasvete in nasvete o primerni in varni rabi tehnologije, predvsem kot pomoč staršem za lažjo vzpostavitev domačega okolja v primeru, da se otroci izobražujejo na domu in sicer:

  1. primerno delovno okolje,
  2. dovolj zmogljivo povezavo v internet,
  3. primerno in dovolj zmogljivo strojno opremo (različne naprave),
  4. ustrezno programsko opremo,
  5. e-identiteto (in e-poštni naslov) za možnost prijave in sodelovanje v šolskih spletnih aplikacijah,
  6. njihovo in ozaveščenost staršev o primerni in varni rabi tehnologije

Dostopnost