Učenci, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 1., 2. in 3. razred, dobijo delovne zvezke prvi šolski dan v šoli brezplačno in v trajno last. Delovne zvezke dobijo učenci prvega triletja avtomatsko, brez naročanja, s tem ko so učenci OŠ Majšperk.
V NOBENEM PRIMERU NE DAJAJTE NOBENIH SOGLASIJ ZA POŠILJANJE DELOVNIH ZVEZKOV NA DOM IN NE NAROČAJTE DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1., 2. IN 3. RAZRED PRI PONUDNIKIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN!!!

Milan Kumer, upravljavec učbeniškega sklada

Dostopnost