V četrtek, 21. 9. 2023  smo uro slovenščine organizirali v naši šolski knjižnici. Gospod knjižničar nam je predstavil knjižnico, razložil pomen besede izposoja in nam pokazal, kako ravnamo s knjižničnim gradivom. Pokazal nam je, kako so knjige urejene po abecedi in kje najdemo slikanice primerne njihovi starosti. Povedal nam je tudi, da bo šolska knjižnica na voljo vsak četrtek po pouku.

Dostopnost