ANALIZA ANKETE O IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO

Zaradi izrednih razmer, ki trenutno vladajo po svetu, smo v šolah uvedli izobraževanje na daljavo. Ker se zavedamo vaših različnih pogojev za delo, smo vas o tem povprašali, da šolsko delo čim bolj prilagodimo potrebam naših učencev.

V anketo je vključenih 208 anketirancev. Vsem  se zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in nam posredovali še kako pomembno in potrebno povratno informacijo o novi obliki šolskega dela.

Želimo si, da bi izobraževanje na daljavo čim bolj približali potrebam in željam naših učencev, učiteljev in vam staršem. Samo tako lahko pričakujemo optimalne rezultate prav vsakega izmed nas.

Rezultati ankete:

  1. Učenci za učenje na domu najpogosteje posežejo po računalniku (96%), učbenikih (53%), delovnih zvezkih (46%), elektronskih gradivih na internetu (31%) in telefonu (23%). Za najrazličnejšimi podatki tako brskajo po različnih medijih in tiskanih gradivih, za kar jih lahko zelo pohvalimo.
  2. Delo z računalnikom obvladajo zelo dobro (77%), učenci, ki pa imajo s tovrstnim delom nekaj težav (23%), pa pri delu poprosijo za pomoč starejše sorojence ali starše.
  3. Delo preko spletnega portala Novi Lo.Polis zelo ustreza oz. ustreza večini naših učencev (96%), kar pomeni, da bomo s takim načinom (posredovanjem informacij preko upor. imen in gesel staršev) podajanja učne snovi nadaljevali tudi v prihodnje. Učenci pri šolskem delu prav tako uporabljajo tudi aktualne spletne učilnice, elektronsko pošto in izobraževalne oddaje na TV.
  4. Izobraževanje na daljavo je učencem všeč, zato ker:

–  si urnik šolskega dela lahko naredijo sami, saj lahko sedaj zjutraj dlje spijo,

–  več šolskega dela je preko računalnika, tako poteka  tudi sodelovanje med sošolci,

–  so doma in hkrati hodijo v šolo,

– nove naloge in naloge utrjevanja delajo samostojno, kreativno, v tišini in miru,

– imajo natančna navodila,

– delajo s tablico in

– doma je delo manj stresno.

Starši pa dobro plat pouka na daljavo vidite v večji odgovornosti vaših otrok do šolskega dela – do učne snovi, kar je velika želja tudi nas učiteljev.

5. Pri novi obliki izobraževanja na daljavo, ste nas opozorili na nastale težave:

Tako učenci kot starši ste mnenja, da učitelji podajamo preveč učne snovi za eno šolsko uro ( 45 min). Razlaga učne snovi naj bi bila podkrepljena z dodatnimi pojasnili preko video posnetkov in i-učbenikov, za kar so v tem času, ko ni pristnega stika učitelj-učenec, učenci zagotovo prikrajšani.

Učenci doma nimajo tiskalnikov za tiskanje delovnih listov, prav tako jim težave povzroča poslušanje zvočnih posnetkov pri uri angleščine. Nekateri spletnih portali so v posameznem časovnem obdobju dneva prezasedeni, tako da tudi vse spletne povezave velikokrat ne delujejo.

Prav tako ste nam sporočili, da je učenje strpnosti doma med vrstniki velik zalogaj, s katerim se srečujete vsakodnevno, da učenci potrebujejo prosti čas in starše, ki ne igrajo samo vlogo učiteljev ampak tudi vlogo starša, ki je v tem času še kako pomembna.

Na ravni šole smo se tako odločili, da bomo učencem šolska gradiva pošiljali še naprej preko spletnega portala Novi Lo.Polis, kot je bilo do sedaj. Šolskih gradiv, domačih nalog, delovnih listov in spletnih povezav bo v prihodnje manj. Posredovali vam bomo samo tiste učne vsebine znotraj učnega načrta (standarde znanj), ki so resnično potrebne za celosten razvoj vaših otrok in hkrati naših učencev.

Zavedamo se, da je VEČ VELIKOKRAT PREVEČ  in MANJ ZAGOTOVO VEČ.

Veseli smo, da ste nam posredovali zelo uporabne povratne informacije o novi obliki dela, ki je zaznamovala današnji čas. Vsi skupaj se zavedamo, da z dobrim sodelovanjem zmoremo veliko. Delo doma gre že skoraj po utečenih tirnicah, da so navodila z naše strani konkretna, kratka in zelo razumljiva, kar je dober korak k uspehu.

Za vse dobronamerne povratne informacije se vam iskreno zahvaljujemo. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa jih bomo upoštevali v največji možni meri.

Samo tako bomo tudi v teh izrednih razmerah zagotovili visoko raven pridobljenega znanja.

Z lepimi pozdravi.

Ostanite zdravi in pazite nase.                                                                                                             Petra Dolenc, pomoč. rav.

Dostopnost