V mesecu oktobru in novembru so na OŠ Majšperk (s podružnicama) potekale delavnice in predavanja v okviru projekta Davčno opismenjevanje mladih.

Projekt Davčno opismenjevanje mladih je usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se na najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi temami, tudi s področja davkov. Osnovni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu plačevanja davkov za zagotavljanje javnih dobrin in storitev vsem prebivalcem in povečanje davčne pismenosti mladih.

V projekt so bili vključeni učenci 3., 7., 8., in 9. razredov. V 3. razredih so se izvedle delavnice, v razredih predmetne stopnje pa so se izvedla predavanja. Delavnica je v vsakem razredu trajala eno šolsko uro, medtem, ko je predavanje za učence predmetne stopnje trajalo dve šolski uri. Delavnice in predavanja so izvedli zaposleni Finančne uprave Republike Slovenije. Vsebine s področja davkov so bile predstavljene na zanimiv, slikovit, sodoben in starostni stopnji prilagojen način, ustrezno povezan z vsebinami obstoječih učnih načrtov ter s praktično usmerjenim pristopom. Mlajši učenci so spoznavali, kaj so davki ter zakaj, kdaj, kako in koliko jih je potrebno plačati. Učenci so si ogledali kratke filmčke, se igrali, barvali in se ob teh dejavnostih tudi kaj naučili. Starejši učenci so na predavanjih spoznavali, kaj so davki in kaj prispevki, zgodovino davkov, vrste davkov in prispevkov v sodobni državi, pomen plačevanja davkov in posledice neplačevanja le-teh ter kaj je siva ekonomija in njene posledice.

Učitelji, drugi strokovni delavci šole in učenci smo bili nad izvedbo delavnic in predavanj navdušeni. Kljub na videz neprivlačni temi, so delavnice in predavanja pritegnila našo pozornost, prav tako smo se vsi skupaj kaj novega naučili oz. obnovili obstoječe znanje s področja davkov.

Dostopnost